En un món global, dono importància a allò que identifica els valors locals. Tot nou projecte és motiu d’estudi per fer-ne sorgir la característica particular que el diferencia.

Material gràfic, disseny d’exposicions, cartellisme, disseny editorial, publicacions, memòries, fullets, redisseny d’imatge d’empresa, restyling de marca, logotips, retolació, packaging, etiquetatge, gràfica per aplicació digital.

Les feines més complaents són sempre les compartides en equip.
Ens hi posem?